KONTAKT / BESTYRELSEN / KLUB OG SPILLEREGLER

KLUB OG SPILLEREGLER

Klub- og spilleregler for Grønhøj Bridgeklub

 

§ 1 Formål

Formålet med disse regler er:

  • At sikre god tone og orden mellem spillerne under afvikling af turneringerne arrangeret af klubben.

  • At hjælpe spillerne til at forstå de turneringsansvarliges dispositioner.

  • At hjælpe de turneringsansvarlige med at disponere rigtigt og ensartet ved afvikling af turneringer.

 

§ 2 Spilletid og sted

Klubbens spilledag er mandag.

Der startes alle spilledage kl. 18.15 og sluttes kl. 22.00 med mindre andet er meddelt.

 

Der spilles i lokaler (kantinen) på Mølleholmskolen, Mølleholmen 20, 2630 Taastrup, med mindre andet er meddelt.

 

Sæsonen starter første mandag i september måned og slutter sidste mandag i april måned. Top 16 kan eventuelt afvikles uden for sæsonen.

 

Ved sæsonstart fremlægger klubbens bestyrelse en plan over sæsonens turneringer, hvoraf det fremgår hvilke dage der spilles. Der spilles ikke på helligdage, i skolernes efterårs-, jule- og vinterferie.

Ved sæsonstart skal medlemmerne tilkendegive om Grønhøj Bridgeklub er deres hovedklub. Det er nødvendigt af hensyn til kontingent betaling til Danmarks Bridgeforbund.

 

§ 3 Turneringsafvikling

Ved sæsonstart udleveres Bestyrelsens beslutninger om, hvorledes turneringerne tilrettelægges for den kommende sæson, herunder regler for framelding, substitutter og præmieuddeling.

 

Turneringslederne har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af klubbens turneringer.

 

Systemkort skal medbringes og vises på anmodning.

 

 

 § 4 Spilletid

Der er afsat 7 minutter pr. spil og max. 2 minutter til rundeskift. Der gives signal 5 minutter før rundeskift og ved rundeskift. Rundeskift må ikke ske, før turneringslederen giver besked.

Der må ikke påbegyndes nyt spil, hvis der er under 5 minutter til rundeskift, med mindre begge par er enige om, at afvikle spillet, så det er færdigt til rundeskift.

Når turneringslederen tilkaldes ved en uregelmæssighed, kan der gives ekstra tid til dette bord, ligesom turneringslederen selv skal have lejlighed til at afslutte runden på normale vilkår.

 

§ 5 Uregelmæssigheder

Turneringslederen skal altid tilkaldes, når man er blevet opmærksom på en uregelmæssighed.

Hvis man ved bordet selv træffer beslutning om, hvilke justeringer, der skal ske som følge af uregelmæssigheden, kan turneringslederen ikke efterfølgende foretage justeringer.

 

§ 6 Udeblivelse

Ved uanmeldt udeblivelse eller forsinket ankomst kan turneringslederen idømme vedkommende reduceret score,

(normalt 40 %).

 

§ 7 Ordensregler

På spilleaftener sørger bestyrelsen for, at lokalet er indrettet til bridgespil.

Efter spilles ophør deltager samtlige spillere med at reetablere lokalet, dog først når runden er færdig.

 

Godkent på  generalforsamlingen den 26. januar 2015

 
Grønhøj Bridgeklub | Spille sted - Mølleholmsskolen Mølleholmen 20 (Kantinen), 2630 Taastrup - Danmark